12:00-22:00
Gdynia
604 700 850
Gdańsk Jaśkowa Dolina:
666 100 250
Gdańsk Szeroka:
501 053 147

Regulamin

Drukuj

§1 Postanowienia ogólne

1. Salon Masażu Tajskiego Sabai Jai, prowadzony przez Bualoy Jabłońską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Everyday Bualoy Jabłońska, zwany w dalszej cześć „Salonem masażu”, jest przeznaczony jako miejsce w którym można poprawić swoją kondycję fizyczną jak i psychiczną. Na jego terenie obowiązują przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z zabiegów masaży tajskich, wykonywanych wyłącznie na terenie salonu masażu Sabai Jai w Gdańsku i Gdyni, zwanych również:zabiegami lub masażem.

§2 Realizacja masaży

1. Salony masażu czynne są od Poniedziałku do Piątku w godzinach pracy od 12:00 do 22:00.

2. Umawianie wizyt w salonie jest możliwe poprzez kontakt: mailowy, telefoniczny lub sms w godzinach od 10:00 do 21:00.

3. W salonie masażu, należy dostosować się do poleceń personelu.

4. Opłaty za masaż pobierane są przed masażem, według aktualnego cennika lub indywidualnych ustaleń z właścicielem salonu.

5. Klient może zarezerwować termin masażu, jednak rezerwacja traci moc, jeśli klient nie przybędzie na masaż w chwili, kiedy miało nastąpić jego rozpoczęcie. Klient może skorzystać z pozostałej umówionej godziny masażu, jednak uiści kwotę za całkowitą, umówioną jego całość – pełną kwotę umówionego masażu. Personel ma prawo do zmiany godzin umówionego masażu na 24 godziny przed jego realizacją informując o tym klienta drogą wskazaną w karcie klienta tj sms-em, telefonicznie lub e-mailem. Na masaż należy przyjść na 5 min przed godziną realizacji.

6. Na czas masażu należy wyłączyć telefony komórkowe.

7. Salon masażu nie przechowuję jak również nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste klienta.

8. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania masażu jeśli spotka się z niewłaściwym zachowaniem klienta. Wniesiona opłata nie zostanie zwrócona, jeśli złe zachowanie jest ze strony klienta.

§3 Przeciwwskazania i ograniczenia

1. Z usług masażu mogą korzystać osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie do 12 roku życia, wyłącznie pod opieką dorosłych a osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat, samodzielnie za pisemną zgodą rodziców.

2. Zabiegi masażu są niedostępne dla: osób w stanie zażycia alkoholu lub narkotyków, kobiet w wysokiej ciąży oraz osób z przeciwwskazaniami do wykonywania masaży o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem masażu klient zobowiązany jest:

 • poinformować personel czy nie zachodzą okoliczności wykluczające udział klienta w zabiegu, o którym mowa w Regulaminie
 • poinformować personel o swojej aktualności fizycznej i psychicznej oraz stanie zdrowia, celem dostosowania techniki masażu, ograniczenia jego intensywności, pominięcia niektórych partii ciała, lub podjęciu decyzji o całkowitej rezygnacji z realizacji masażu spowodowanej złą kondycją zdrowotną klienta
 • okazać ewentualne skierowania od lekarza

4. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia, należy natychmiast zgłaszać personelowi Salonu masażu.

§4 Postanowienia końcowe

1. Wskazania jaki i przeciwwskazania do wykonywania masaż, określa załącznik do niniejszego Regulaminu, który stanowi jego integralną część.

2. Regulamin może zostać zmieniony.

3. Regulamin obowiązuje od 10.05.2015 roku.

Załącznik do Regulaminu Salonu Masażu Tajskiego Sabai Jai

Przeciwwskazania do wykonywania masażu tajskiego:

 • stan podwyższonej temperatury, powyżej 38 stopni
 • silne osłabienie organizmu
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • ostre stany zapalane (np. żył, stawów, ścięgien, jelit, nerek, opon mózgowych)
 • choroby zakaźne oraz wirusowe
 • rany otwarte oraz intensywne otarcia naskórka
 • choroby serca i układu krążenia
 • pierwsze dni stanu pourazowego (skręcenie, stłuczenie, naderwane mięśnie i ścięgna), złamania i świeże zrosty choroby układu nerwowego (epilepsja, udar, wylew, rwa kulszowa)
 • wszelkie choroby i urazy kręgosłupa
 • choroby kości – zaawansowana osteoporoza
 • zmiany skórne, choroby skóry w tym grzybice i zakażenia bakteryjne
 • cukrzyca niewyrównana, gruźlica
 • uszkodzenie móżdżku oraz zespół ogona końskiego
 • przerwanie ciągłości naskórka
 • zwłóknienie mięśni, operowane skoliozy
 • zakaz osobom ze złamaniami zaopatrzonego płytami metalowymi lub wkrętami
 • menstruacja, ostatni trymestr ciąży