egzotyczny liść - element dekoracyjny

SabaiJai - Regulamin

§Dane sprzedawcy

EVERYDAY Bualoy Jabłońska
NIP: 5851446388
REGON:361472446
z siedzibą ul. Jaśkowa Dolina 9/1
80 -252 Gdańsk

§1. Postanowienia ogólne

1. Salon Masażu Tajskiego Sabai Jai, prowadzony przez Bualoy Jabłońską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Everyday Bualoy Jabłońska, zwany w dalszej cześć „Salonem masażu”, jest przeznaczony jako miejsce w którym można poprawić swoją kondycję fizyczną jak i psychiczną. Na jego terenie obowiązują przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z zabiegów masaży tajskich, wykonywanych wyłącznie na terenie salonu masażu Sabai Jai w Gdańsku i Gdyni, zwanych również:zabiegami lub masażem.

§2. Realizacja masaży

1. Salony masażu czynne są od Poniedziałku do Piątku w godzinach pracy od 12:00 do 22:00.

2. Umawianie wizyt w salonie jest możliwe poprzez kontakt: mailowy, telefoniczny lub sms w godzinach od 10:00 do 21:00.

3. W salonie masażu, należy dostosować się do poleceń personelu.

4. Opłaty za masaż pobierane są przed masażem, według aktualnego cennika lub indywidualnych ustaleń z właścicielem salonu.

5. Klient może zarezerwować termin masażu, jednak rezerwacja traci moc, jeśli klient nie przybędzie na masaż w chwili, kiedy miało nastąpić jego rozpoczęcie. Klient może skorzystać z pozostałej umówionej godziny masażu, jednak uiści kwotę za całkowitą, umówioną jego całość – pełną kwotę umówionego masażu. Personel ma prawo do zmiany godzin umówionego masażu na 24 godziny przed jego realizacją informując o tym klienta drogą wskazaną w karcie klienta tj sms-em, telefonicznie lub e-mailem. Na masaż należy przyjść na 5 min przed godziną realizacji.

6. Na czas masażu należy wyłączyć telefony komórkowe.

7. Salon masażu nie przechowuję jak również nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste klienta.

8. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania masażu jeśli spotka się z niewłaściwym zachowaniem klienta. Wniesiona opłata nie zostanie zwrócona, jeśli złe zachowanie jest ze strony klienta.

§3. Przeciwwskazania i ograniczenia

1. Z usług masażu mogą korzystać osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie do 12 roku życia, wyłącznie pod opieką dorosłych a osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat, samodzielnie za pisemną zgodą rodziców.

2. Zabiegi masażu są niedostępne dla: osób w stanie zażycia alkoholu lub narkotyków, kobiet w wysokiej ciąży oraz osób z przeciwwskazaniami do wykonywania masaży o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem masażu klient zobowiązany jest:

 • poinformować personel czy nie zachodzą okoliczności wykluczające udział klienta w zabiegu, o którym mowa w Regulaminie
 • poinformować personel o swojej aktualności fizycznej i psychicznej oraz stanie zdrowia, celem dostosowania techniki masażu, ograniczenia jego intensywności, pominięcia niektórych partii ciała, lub podjęciu decyzji o całkowitej rezygnacji z realizacji masażu spowodowanej złą kondycją zdrowotną klienta
 • okazać ewentualne skierowania od lekarza

 

4. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia, należy natychmiast zgłaszać personelowi Salonu masażu.

§4. Postanowienia końcowe

1. Wskazania jaki i przeciwwskazania do wykonywania masaż, określa załącznik do niniejszego Regulaminu, który stanowi jego integralną część.

2. Regulamin może zostać zmieniony.

3. Regulamin obowiązuje od 10.05.2015 roku.

§5. Przeciwwskazania do wykonywania masażu tajskiego:

 • stan podwyższonej temperatury, powyżej 38 stopni
 • silne osłabienie organizmu
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • ostre stany zapalane (np. żył, stawów, ścięgien, jelit, nerek, opon mózgowych)
 • choroby zakaźne oraz wirusowe
 • rany otwarte oraz intensywne otarcia naskórka
 • choroby serca i układu krążenia
 • pierwsze dni stanu pourazowego (skręcenie, stłuczenie, naderwane mięśnie i ścięgna), złamania i świeże zrosty choroby układu nerwowego (epilepsja, udar, wylew, rwa kulszowa)
 • wszelkie choroby i urazy kręgosłupa
 • choroby kości – zaawansowana osteoporoza
 • zmiany skórne, choroby skóry w tym grzybice i zakażenia bakteryjne
 • cukrzyca niewyrównana, gruźlica
 • uszkodzenie móżdżku oraz zespół ogona końskiego
 • przerwanie ciągłości naskórka
 • zwłóknienie mięśni, operowane skoliozy
 • zakaz osobom ze złamaniami zaopatrzonego płytami metalowymi lub wkrętami
 • menstruacja, ostatni trymestr ciąży

§6. Zakup Usługi – Złożenie zamówienia

 1. Klient w celu zakupu Usługi musi wykonać następujące kroki:
  • a. wybraną Usługę należy dodać do koszyka.
  • b. Następnie kupujący wybiera metodę płatności za zamówienie (Operator Płatności: serwis Przelewy24.pl), a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  • c. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Klient zobowiązany jest uiścić całość opłaty za usługę z góry w momencie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  • d. Usługodawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy za pośrednictwem wiadomości email.
 2. Termin realizacji Usługi jest wskazany w treści wybranej specyfikacji usługi.
 3. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,, w zależności od wyboru Kupującego:
  • a. Za pomocą karty płatniczej:
   • i. Visa Classic,
   • ii. Visa Electron,
   • iii. MasterCard,
   • iv. Diners Club,
   • v. PBK,
   • vi. JCB,
   • vii. American Express.
  • b. Przelewem błyskawicznym,
  • c. Blikiem.
 4. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce kliknij w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnij dane do Faktury VAT. Podaj prawidłowe dane i NIP
 5. Kupujący otrzyma fakturę VAT na swój adres email, jeżeli zaznaczy odpowiednią rubrykę w formularzu zamówienia.

§7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Jeżeli Konsument zawarł umowę z Usługodawcą umowę na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na Stronie, Konsument, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Do realizacji uprawnień, niezbędne jest, aby Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Oświadczenie może być przykładowo wysłane drogą elektroniczną, pocztą, faksem na adres Usługodawcy.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności jest dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.

§8. Reklamacje

 1. W przypadku nienależytego lub niewykonania usług objętych niniejszym regulaminem, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja klienta powinna być przesłana w formie wiadomości elektronicznej na adres email: biuro@everyday.biz.pl, lub korespondencyjnie, na adres biura obsługi klienta Usługodawcy: EVERYDAY Bualoy Jabłońska , ul. Jaśkowa Dolina 9/1 Gdańsk 80-252.
 3. Reklamacja powinna określać:
  • a) Wskazanie danych klienta umożliwiających jego identyfikację,
  • b) Określenie usługi oraz zarzuty klienta wobec zamówionej usługi,
  • c) Ewentualne żądanie klienta powiązane z postępowaniem reklamacyjnym.
 4. Jeżeli przesłana przez Klienta reklamacja nie będzie zawierać elementów określonych w treści powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia jej braków. Okres uzupełnienia braków reklamacji nie jest wliczany do terminu rozpatrzenia reklamacji przez Usługobiorcę.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługobiorcę wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania wiadomości od Klienta. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, dotyczącej usług polegających na sprzedaży rzeczy lub wykonaniu dzieła w rozumieniu Kodeksu cywilnego reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. Warunkiem wystąpienia z roszczeniem przeciwko Usługodawcy przez Klienta będzie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem.

§9. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń - Konsument

 1. Klient, będący równocześnie Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  • b. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  • c. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
 2. Szczegołowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć pod adresem: http://www.uokik.gov.pl. a także na platformie ec.europa.eu/consumers/odr.